Friday, 1 April 2011

Kiện đòi tiền thuế thu nhập cá nhân

Posted on 02:42 by nxt


Thứ sáu, 03/09/2010, 09:26 GMT+7
Hỏi: Tôi có mua một căn nhà nhưng do bên bán không chịu nộp thuế thu nhập cá nhân nên tôi phải nộp thay họ gần 30 triệu đồng.Nay họ không trả lại tiền cho tôi thì tôi có quyền kiện họ ra tòa hay không?

Ông Đặng Dương Minh (Đường số 3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM)

- Trả lời:

Theo khoản 1 Điều 1 Thông tư số 161 ngày 12-8-2009 của Bộ Tài chính và tiết c điểm 3.5.3 Điều 5 Thông tư số 02 ngày 11-1-2010 của Bộ Tài chính, đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản là cá nhân chuyển nhượng (trừ trường hợp có thỏa thuận khác).

Như vậy, người chuyển nhượng nhà cho ông có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với giao dịch trên.

Nếu hai bên không có thỏa thuận ông phải nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho họ nhưng ông đã dùng tiền của mình để nộp thuế thì nay ông có quyền yêu cầu bên bán nhà thanh toán lại số tiền đó.

Nếu người này không đồng ý, ông có quyền khởi kiện tại TAND cấp huyện để được xem xét, giải quyết.

No Response to "Kiện đòi tiền thuế thu nhập cá nhân"

Leave A Reply