Friday, 1 April 2011

Lấy lại hồ sơ xin tách thửa đã nộp

Posted on 02:33 by nxt


Thứ năm, 30/09/2010, 16:21 GMT+7
Hỏi: Năm 2005 tôi có nộp hồ sơ xin tách thửa ở huyện Hóc Môn, Tp.HCM. Tôi còn giữ biên lai nhưng lên phòng địa chính hỏi suốt 5 năm nay thì chỉ được trả lời khi nào có sẽ báo.Giờ tôi phải làm sao để lấy lại hồ sơ? Tôi có thể làm đơn cớ mất để xin lại được không?

Mong nhận được tư vấn.
PhibacTruongthi

- Trả lời:

Bạn có thể làm đơn yêu cầu UBND huyện Hóc Môn sớm giải quyết hồ sơ xin tách thửa của bạn. Trong trường hợp UBND huyện Hóc Môn có văn bản trả lời mà bạn không đồng ý thì trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày có văn bản, bạn có thể nộp đơn khiếu nại lần đầu đến UBND huyện Hóc Môn.

Trong trường hợp UBND huyện Hóc Môn không giải quyết đối với yêu cầu của bạn, bạn cũng có quyền khởi kiện UBND huyện Hóc Môn về hành vi này. Khi đó chủ tịch UBND huyện Hóc Môn phải có trách nhiệm giải quyết yêu cầu khiếu nại của bạn.

Thời hạn giải quyết khiếu nại là 30 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết, nếu vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết (khoản 9 điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm năm 2005).

Trường hợp bạn không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của chủ tịch UBND huyện Hóc Môn hoặc quá thời hạn giải quyết mà chủ tịch UBND huyện Hóc Môn chưa ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, thì bạn có quyền khởi kiện UBND huyện Hóc Môn ra Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn hoặc khiếu nại lần hai đến UBND TP.HCM.

Thời hạn khởi kiện hay khiếu nại lần 2 trong trường hợp này là không quá 45 ngày kể từ ngày chủ tịch UBND huyện Hóc Môn ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, hoặc kể từ ngày hết hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà chủ tịch UBND huyện Hóc Môn chưa ban hành quyết định giải quyết khiếu nại (điều 63 nghị định 84/2007/NĐ-CP).

Bạn cũng có thể làm đơn yêu cầu UBND huyện Hóc Môn trả lại hồ sơ xin tách thửa đã nộp. Trong trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết hoặc khiếu nại không được giải quyết, bạn cũng có quyền khiếu nại UBND huyện Hóc Môn theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.

Trân trọng.

No Response to "Lấy lại hồ sơ xin tách thửa đã nộp"

Leave A Reply