Friday, 1 April 2011

Mâu thuẫn trong việc xử lý tài sản thừa kế chung

Posted on 01:51 by nxt


Thứ năm, 18/11/2010, 09:57 GMT+7
Hỏi: Nhà tôi có ba anh em, cùng được thừa kế nhà đất do cha mất để lại. Nay hai người con và mẹ tôi đều đồng ý bán nhà, chỉ có một người không chịu. Có cách nào để tôi lấy được phần tài sản của tôi? (nguyenhuunghia@...).- Trả lời:

Theo khoản 1 a Điều 675, 1a Điều 676 Bộ luật Dân sự, khi cha bạn mất không có di chúc thì mẹ và các anh em của bạn cùng được thừa kế theo pháp luật phần di sản của người chết theo nguyên tắc mỗi người được hưởng phần di sản bằng nhau.

Nếu không thể thỏa thuận với một đồng thừa kế về việc bán nhà thuộc sở hữu chung, ba thành viên còn lại có thể khởi kiện đến TAND cấp huyện nơi có căn nhà để được xem xét, giải quyết. Trường hợp muốn được sở hữu riêng căn nhà, một thành viên có trách nhiệm thanh toán cho những người đồng sở hữu khác phần trị giá nhà mà họ được hưởng.

No Response to "Mâu thuẫn trong việc xử lý tài sản thừa kế chung"

Leave A Reply