Friday, 1 April 2011

Mở cửa sổ sang bất động sản liền kề

Posted on 01:52 by nxt


Thứ hai, 01/11/2010, 10:47 GMT+7
Hỏi: Gia đình tôi xây dựng nhà trên diện tích 80m2, xây hết phần đất khi xây lên tầng 2 mở cửa sổ, hàng xóm không cho mở, họ cho rằng nhìn sang nhà.
Chúng tôi đã thuyết phục cho xem thiết kế, sẽ lắp cửa sổ kính đẩy sang hai bên như vậy không ảnh hưởng đến đất nhà hàng xóm, ý kiến của gia đình tôi không được chấp nhận, đến nay việc xây dựng của chúng tôi gặp khó khăn, phải dừng lại.

Tôi xin hỏi, gia đình tôi mở cửa sổ đúng hay sai với qui định của pháp luật, việc ngăn cản gia đình tôi trong việc xây dựng họ phải chịu trách nhiệm gì?
Nguyễn Doãn T (Đông Anh, Hà Nội)

- Trả lời:

Căn cứ theo Bộ luật Dân sự tại điều 265 qui định người sử dụng đất được sử dụng không gian, lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới trong khuôn viên phù hợp với pháp luật xây dựng và không ảnh hưởng người sử dụng đất liền kề.

Căn cứ theo tại mục 2.8.12 qui chuẩn xây dựng của Bộ Xây dựng qui định: Khi xây dựng các bộ phận của ngôi nhà như thiết bị, đường ống, phần ngầm dưới đất (móng, đường ống) không được vượt qua ranh giới với lô đất bên cạnh.

Việc mở cửa sổ ngoài mục đích lấy ánh sáng, lấy không khí cho căn nhà thì mở cửa sổ còn tạo thẩm mỹ cần thiết cho toàn bộ ngôi nhà. Trong qui chuẩn xây dựng của Bộ Xây dựng không có qui định cấm mở cửa sổ nhìn sang phần bất động sản liền kề.

Qua thư anh trao đổi với chúng tôi, gia đình anh đã xây dựng hết đất và không lấn sang phần đất của hàng xóm như vậy gia đình anh có quyền xây dựng (khi có giấy phép của chính quyền) khi mở cửa sổ trong phần đất của mình.

Hàng xóm không cho anh mở cửa sổ là không có căn cứ pháp luật, việc ngăn cản gia đình anh trong xây dựng đã làm ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành công trình, lãng phí vật liệu, công sức… như thế đã gây thiệt hại kinh tế cho anh, anh cần báo cho chính quyền địa phương để can thiệp. Cần hết sức kiềm chế, nếu hàng xóm vẫn gây khó khăn, anh có quyền khởi kiện theo thủ tục dân sự yêu cầu được bồi thường thiệt hại do hàng xóm gây nên. 

No Response to "Mở cửa sổ sang bất động sản liền kề"

Leave A Reply