Friday, 1 April 2011

Ngày 1/4, tỷ giá liên ngân hàng lên tới 20,708 đồng/USD

Posted on 00:10 by nxt

Ngày 1/4, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng tỷ giá liên ngân hàng lên 20,708đồng/USD, từ mức 20,703 đồng/USD của ngày 31/3.

Tỷ giá liên ngân hàng USD/VND đến ngày 1/4. Nguồn: SBV

Mức tăng 5 đồng/USD này đã đưa mặt bằng tỷ giá liên ngân hàng lên mức cao nhất kể từ ngày 15/2 và chỉ còn cách đỉnh 20,713 đồng/USD có 5 đồng. Mức tỷ giá này đã cao hơn 15 đồng so với ngày điều chỉnh tỷ giá (11/2). 

Chỉ trong ba ngày 31 và 31/3 và 1/4, tỷ giá liên ngân hàng đã tăng tới 20 đồng/USD.

Sáng 1/4, tại Vietcombank, USD được yết giá mua vào ở mức 20,910 đồng và bán ra ở mức 20,915 đồng. Tại ACB, USD được yết giá mua ở mức 20,900 đồng và bán ra ở mức 20,915 đồng. Tại Eximbank, USD được yết giá mua vào ở mức 20,895 đồng và bán ra 20,915 đồng.

No Response to "Ngày 1/4, tỷ giá liên ngân hàng lên tới 20,708 đồng/USD"

Leave A Reply