Friday, 1 April 2011

Ngõ đi chung bị lấn chiếm, ai giải quyết?

Posted on 02:53 by nxt


Thứ tư, 18/08/2010, 09:14 GMT+7
Hỏi: Năm 2003, tôi mua đất của ông B có thỏa thuận để ngõ đi rộng 3m, có kẻ vẽ sơ đồ và được UBND phường đóng dấu xác nhận diện tích. Đất của tôi đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hiện nay, con trai ông B đã bán cho người khác phần đất nhà ông B giáp ngõ nhà tôi và lấn vào một phần ngõ nhà tôi (ngõ chỉ còn 2,5m) mà không có sự đồng ý của tôi. Chúng tôi đã có ý kiến và gửi đơn lên phường và khu dân cư nhưng vẫn không được giải quyết.
Xin hỏi: Tôi muốn lấy lại phần ngõ đã bị con ông B bán cho người kia được không? Nếu được thì tôi phải làm gì?
Trần Cảnh (Gia Lâm, Hà Nội)
- Trả lời:
Diện tích đất bạn mua từ ông B đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng đã xác định rõ ngõ đi của nhà bạn rộng 3m, cho nên diện tích ngõ đi đó thuộc quyền quản lý, sử dụng của bạn. Việc con ông B tự ý bán một phần diện tích ngõ nhà bạn là trái với qui định của pháp luật.

Diện tích ngõ đó đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bạn, đương nhiên được pháp luật bảo vệ; vì vậy con ông B không có quyền gì đối với diện tích đất đó. Nếu con ông B đã bán diện tích đất đó cho người khác mà không được sự đồng ý hoặc ủy quyền của bạn thì Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa con ông B và người kia về phần đất ngõ của bạn là vô hiệu theo qui định tại Điều 128 - Bộ luật Dân sự: “Giao dịch dân sự có mục đích và nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội thì vô hiệu.

Điều cấm của pháp luật là những quy định của pháp luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định”.

Để lấy lại phần diện tích đất bị con ông B bán cho người kia thì bạn phải nên làm đơn gửi đến tòa án nhân dân nơi có tài sản đó yêu cầu giải quyết theo qui định của pháp luật.

No Response to "Ngõ đi chung bị lấn chiếm, ai giải quyết?"

Leave A Reply