Friday, 1 April 2011

Đòi lại đất đã cấp “sổ đỏ” 12 năm

Posted on 02:37 by nxt


Thứ sáu, 17/09/2010, 10:16 GMT+7
Hỏi: Năm 1960, bố mẹ chồng tôi khai hoang quả đồi diện tích trên 6.000m2 đất. Đến năm 1976, bố mẹ chồng tôi nói miệng chia diện tích đất trên thành 4 phần; bố mẹ chồng tôi 1 phần, còn lại 3 phần cho 3 con trai.Phần của chồng tôi và tôi được chia diện tích gần 1.000m2. Năm 1998 các phần đất của từng người đã kê khai và được UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tháng 4-2010 mẹ chồng tôi làm đơn khởi kiện “đòi tài sản” yêu cầu tòa án giải quyết trả lại cho mẹ chồng tôi ½ diện tích đất mà vợ chồng tôi đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Xin hỏi: Vợ chồng tôi có phải trả cho mẹ chồng tôi ½ diện tích đất không?
Nguyễn Thị A (Tỉnh Phú Thọ)

- Trả lời:

Theo như bạn trình bày thì năm 1976 bố mẹ bạn đã cho vợ chồng bạn gần 1.000m2 đất, đến năm 1998 gia đình bạn đã kê khai diện tích đất trên và được UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên vợ chồng bạn. Như vậy, bạn đã thực hiện đúng theo qui định của Luật Đất đai năm 1993 và các văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm đó. Tại khoản 1 Điều 2 - Luật Đất đai năm 1993 ghi rõ: Người sử dụng đất ổn định, được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận thì được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Căn cứ điều luật trên thì diện tích đất trên đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận là tài sản chung của vợ chồng bạn.

Diện tích 1.000m2 đất của vợ chồng bạn là do bố mẹ chồng bạn khai hoang và cho vợ chồng bạn, đến nay chỉ có mẹ chồng bạn làm đơn khởi kiện “đòi tài sản” là không đúng với qui định của pháp luật. Nếu hiện giờ bố chồng bạn vẫn còn sống thì người đứng đơn khởi kiện phải là của cả bố mẹ bạn chứ không phải là một mình mẹ bạn. Nếu bố bạn đã qua đời hoặc không đủ năng lực pháp luật dân sự thì phải có Giấy ủy quyền lại cho mẹ bạn trong việc khởi kiện này.

Hơn nữa, căn cứ vào qui định tại điểm a khoản 2 Điều 159 - Bộ luật Tố tụng dân sự 2004: “Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu tòa án giải quyết vụ án dân sự là hai năm, kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước bị xâm phạm” thì thời hiệu đòi tài sản đã hết, bố mẹ bạn đã mất quyền khởi kiện (khoản 1 Điều 159 - Bộ luật Tố tụng dân sự).

Do đó, việc mẹ chồng bạn làm đơn khởi kiện “đòi tài sản” là không có căn cứ. Để bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của mình, vợ chồng bạn nên cung cấp tất cả những giấy tờ liên quan đến diện tích đất trên như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên lai thu thuế sử dụng đất hàng năm… làm cơ sở pháp lý để tòa án giải quyết.

No Response to "Đòi lại đất đã cấp “sổ đỏ” 12 năm"

Leave A Reply