Friday, 1 April 2011

Phá tường rào chung phải được sự đồng ý của hộ liền kề?

Posted on 03:05 by nxt


Thứ năm, 01/07/2010, 08:32 GMT+7
Hỏi: Thửa đất nhà tôi (đã được cấp “sổ đỏ”) và thửa đất nhà bà D được ngăn cách bởi một hàng rào cây găng đã tồn tại nhiều năm nay. Nay tôi đang chuẩn bị xây nhà mới và muốn phá hàng rào này xây thành hàng rào gạch nhưng bà D không cho phá.

Vậy bà D làm như thế có đúng không? Nếu bà D không cho phá thì tôi phải làm gì (hàng rào này là mốc giới giữa hai nhà).

NHT (Hà Nội)

- Trả lời:

Hàng rào ngăn cách giữa đất nhà ông với nhà bà D đã tồn tại nhiều năm và đương nhiên quyền sở hữu đối với hàng rào ngăn cách này là của chung giữa hai nhà, ông và bà D cùng có nghĩa vụ tôn trọng ranh giới này.

Quyền sở hữu đối với mốc giới ngăn cách các bất động sản được quy định tại khoản 1 Điều 266 - Bộ luật Dân sự, theo đó chủ sở hữu bất động sản liền kề chỉ được dựng cột mốc, hàng rào, xây tường ngăn trên phần đất thuộc quyền sử dụng của mình. Những người sử dụng đất liền kề có thể thoả thuận với nhau về việc dựng cột mốc, hàng rào, xây tường ngăn, trồng cây trên ranh giới để làm mốc giới ngăn cách giữa các bất động sản; những vật mốc giới này là sở hữu chung của những người đó.

Hàng rào găng giữa hai nhà đã tồn tại từ nhiều năm nay, do vậy nó thuộc sở hữu chung của cả hai gia đình và cả hai bên đều phải có nghĩa vụ bảo vệ hàng rào chung đó. Nếu ông định phá hàng rào này để xây bức tường mới thì phải có sự đồng ý của bà D.

Nếu bà D không đồng ý để ông phá rào xây tường thì ông chỉ được xây bức tường mới trên phần đất nhà mình, phía trong của hàng rào cây gai theo quy định tại Điều 265 Bộ luật Dân sự: Người có quyền sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới trong khuôn viên đất phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất liền kề của người khác.

No Response to "Phá tường rào chung phải được sự đồng ý của hộ liền kề?"

Leave A Reply