Friday, 1 April 2011

Quy định về trổ cửa sổ sang phần đất của hộ liền kề

Posted on 01:40 by nxt


Thứ hai, 10/01/2011, 09:34 GMT+7
Hỏi: Năm 1998 người hàng xóm có viết giấy mượn tôi khoảng không phần đất của con gái tôi để mở cửa sổ trên tầng hai (lúc đó tôi đang trông nhà hộ con gái).Nay con gái tôi về quản lý nhà muốn sửa lại nhà nên có yêu cầu người hàng xóm không được mở cửa sổ sang phần đất của gia đình nhưng người hàng xóm không nghe vì cho rằng khi mua đã có cửa sổ (người hàng xóm mượn trước đã bán cho người khác). Xin hỏi việc con gái tôi yêu cầu người hàng xóm mới không được trổ cửa sang phần đất của gia đình có đúng không? Pháp luật quy định như thế nào?               

Lê Thị Xích Vân (Đống Đa, Hà Nội)
Trả lời:

Theo quy định tại Điều 512 - Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về việc hợp đồng mượn tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, còn bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được.

Người hàng xóm đã viết giấy mượn khoảng không với bác chứ không phải với con gái bác, con gái bác không biết sự việc cho mượn này. Do vậy, việc mượn khoảng không để mở cửa sổ của người hàng xóm là vô hiệu theo quy định tại Điều 410 - Bộ luật Dân sự năm 2005.

Căn cứ khoản 2, Điều 265 - Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về nghĩa vụ tôn trọng ranh giới giữa các bất động sản thì: Người có quyền sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới trong khuôn viên đất phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất liền kề của người khác.

Nay con gái bác yêu cầu người hàng xóm không được trổ cửa sang phần đất của gia đình bác là đúng pháp luật. Nếu người hàng xóm muốn trổ cửa sổ thì phải thỏa thuận với con gái bác, con gái bác đồng ý thì mới được quyền trổ cửa.

No Response to "Quy định về trổ cửa sổ sang phần đất của hộ liền kề"

Leave A Reply