Friday, 1 April 2011

Quyền sử dụng đất có là tài sản hay không?

Posted on 02:34 by nxt


Thứ sáu, 24/09/2010, 08:49 GMT+7
Hỏi : Tôi có 163m2 đất do trúng thầu được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do tôi chưa có điều kiện để xây dựng, lại ở xa không có điều kiện để trông nom nên bị một người xây tường bao quanh, xây dựng nhà ở.Tôi yêu cầu họ phá nhà để trả lại đất cho tôi nhưng nhận được sự bất hợp tác. Tôi trình báo với chính quyền về hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản của tôi nhưng họ cho rằng người đó không phạm tội.

Tôi khiếu nại đến VKSND huyện họ cũng khẳng định không khởi tố là đúng và người chiếm đất của tôi không phạm tội hình sự vì đó là quyền sử dụng đất, mà quyền sử dụng đất không phải là tài sản, đây là tranh chấp dân sự, cấm tôi không được khiếu nại tiếp.  Tôi xin hỏi việc trả lời của hai cơ quan nêu trên có đúng không?
Công Dân (Chương Mỹ, Hà Nội)

- Trả lời: 

Quyền sử dụng đất là một dạng hàng hóa  đồng thời nó là một dạng tài sản được pháp luật Việt Nam công nhận, khi nó thỏa mãn một số điều kiện quy định. Khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một thửa đất nhất định được hiểu quyền sử dụng đất đó được định giá trị bằng tiền đối với thửa đất đó trong thời hạn sử dụng đất được xác định, từ đó người được quyền sử dụng đất được quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; quyền được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Nhà nước ta đã thống nhất cấp giấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân sử dụng đất tức là bảo vệ tài sản cho công dân (điều 106, điều 4 mục 24 - Luật Đất đai. điều 108 , 181 - Bộ luật Dân sự).

Như vậy  là đã rõ 163m2 đất ông đấu thầu trúng, được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó là tài sản của ông. Nếu ông và người đó không có quan hệ dân sự, không có giao dịch dân sự thì không thể phát sinh vụ án dân sự. Người đó ngang nhiên mang vật liệu đến xây nhà, xây tường trên 163m2 đất  trị giá quyền sử dụng đất (tài sản)  xác định tài sản bị chiếm đoạt trên 50 triệu đồng thì chỉ khi  người đó không đủ năng lực hành vi dân sự thì họ mới không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.   

Việc cơ quan bảo vệ pháp luật cho rằng người chiếm quyền sử dụng đất của ông  không phạm tội hình sự là bỏ lọt tội phạm.
Căn cứ điều 329 - Bộ luật Tố tụng hình sự về việc giải quyết khiếu nại thì VKSND cùng cấp là cơ quan giải quyết cuối cùng chưa có văn bản nào cấm công dân không được khiếu nại tiếp nếu khiếu nại đúng.

No Response to "Quyền sử dụng đất có là tài sản hay không?"

Leave A Reply