Friday, 1 April 2011

Thời hạn để giải quyết khiếu nại

Posted on 03:01 by nxt


Thứ sáu, 30/07/2010, 08:31 GMT+7
Hỏi: Tôi có đơn đề nghị cơ quan chính quyền địa phương giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai, nhưng 4 tháng nay vẫn chưa được trả lời.
Xin hỏi trong thời hạn bao lâu thì địa phương giải quyết.

N.H.A (Đống Đa-Hà Nội)

- Trả lời:

Tại Điều 34 - Luật Khiếu nại tố cáo quy định: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 32 của luật này, người giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý để giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết; trường hợp không thụ lý để giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

Tại Điều 36 - Luật Khiếu nại tố cáo quy định: Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

Tại Điều 39 - Luật Khiếu nại tố cáo quy định: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết quy định tại Điều 36 của luật này mà khiếu nại không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý, thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tiếp theo hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật; đối với vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn nói trên có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày.

Điều 43 - Luật Khiếu nại tố cáo quy định thời hạn khiếu nại tiếp theo thì: Thời hạn giải quyết khiếu nại mỗi lần tiếp theo không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp, thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

No Response to "Thời hạn để giải quyết khiếu nại"

Leave A Reply