Friday, 1 April 2011

Tranh chấp lối đi khi người thỏa thuận mất

Posted on 01:49 by nxt

Thứ tư, 08/12/2010, 08:35 GMT+7
Hỏi: Khoảng năm 1975, gia đình tôi có cho gia đình ông M. đi tạm lối đi (diện tích khoảng 1mx30m) bên hông nhà do đất ông M. nằm phía sau đất gia đình tôi, không có lối đi. Nay ông M. qua đời, các con ông thừa kế mảnh đất trên và đã mua được lối đi riêng (chiều ngang khoảng 3m).

>> Trường hợp nào được coi là đất sử dụng ổn định?/
Quy định về trổ cửa sổ sang phần đất của hộ liền kề

Theo pháp luật hiện hành, tôi có quyền lấy lại lối đi tạm trước đây nếu gia đình tôi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Nếu các con ông M. không đồng ý trả lại lối đi này thì tôi phải khiếu nại cơ quan nào? Mong được tư vấn. Xin cảm ơn.

Phan Minh Châu (Thị trấn An Thạnh, Thuận An, Bình Dương)

Trả lời:

Khoản 1 điều 275 Bộ luật dân sự 2005 quy định: Chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có lối đi ra, có quyền yêu cầu một trong những chủ sở hữu bất động sản liền kề dành cho mình một lối đi ra đến đường công cộng; người được yêu cầu có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đó.

Người được dành lối đi phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản liền kề, nếu không có thỏa thuận khác.

Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.

Theo đó, mặc dù lúc trước đã cho hộ gia đình ông M. đi nhờ lối đi bên hông nhà (do hộ gia đình ông M. không có lối đi riêng) nhưng nay gia đình bạn vẫn có quyền không cho họ đi nhờ trên lối đi đó nữa (theo quy định tại điều 279 Bộ luật dân sự 2005) nếu hiện tại hộ gia đình ông M. đã có lối đi riêng khác (với điều kiện gia đình bạn phải có giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất đối với lối đi chung đó).

Nếu gia đình bạn có quyền sử dụng đất đối với lối đi chung nêu trên, hiện tại gia đình ông M. đã có lối đi riêng nhưng không chịu trả lại phần lối đi đã đi nhờ đó thì gia đình bạn có quyền gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tới UBND cấp xã nơi có đất để được hòa giải.

Sau khi đã được UBND cấp xã nơi có đất hòa giải nhưng hộ gia đình ông M. vẫn không chịu trả lại phần diện tích đất đi nhờ nêu trên thì gia đình bạn có quyền khởi kiện đến Tòa án nhân dân huyện Thuận An để yêu cầu tòa án ra quyết định buộc hộ gia đình ông M. phải trả lại quyền sử dụng phần diện tích lối đi đã đi nhờ của gia đình bạn.

No Response to "Tranh chấp lối đi khi người thỏa thuận mất"

Leave A Reply