Friday, 1 April 2011

Tranh chấp mua bán đất

Posted on 03:06 by nxt


Thứ năm, 17/06/2010, 07:24 GMT+7
Hỏi: Tôi có mua một mảnh đất hơn 97m2 của ông A bà B (đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Ông A có vợ cả là bà C (đã mất hơn 10 năm nay) và có 5 người con riêng. Hợp đồng của chúng tôi đã được UBND phường chứng nhận.
Trong hợp đồng tôi phải giao tiền là 3 lần (ngay sau khi ký hợp đồng; 15 ngày sau khi ký hợp đồng và khi ông A bà B giao giấy chứng nhận của mảnh đất mang tên tôi).

Tôi đã thực hiện được 2 lần giao tiền với số tiền là 80 triệu. Nhưng khi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tôi thì các con của bà cả không cho làm, gây khó khăn cho ông A và bà B không cho ông A và bà B bán cho tôi. Ông A bà B đã họp gia đình có đại diện trưởng khu đến và chấp nhận chia một nửa cho con của bà cả nhưng các con vẫn không chịu để chúng tôi làm thủ tục sang tên. Đến nay thì ông bà A,B lại không muốn bán cho tôi nữa.

Trong hợp đồng ông A bà B có cam kết với tôi là đất không tranh chấp và bên nào không thực hiện theo hợp đồng thì sẽ phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Như vậy, hợp đồng của tôi có giá trị pháp lý không? ông bà A,B tự ý chấm dứt hợp đồng với tôi như vậy thì phải bồi thường tôi như thế nào?

Xin chân thành cảm ơn!

(mailto:hoguom1501@yahoo.com.au)

- Trả lời:

Với những thông tin bạn gửi trong thư, chúng tôi xin đưa ý kiến tư vấn như sau:

1. Nếu 5 người con của ông A và bà C là những người đồng thừa kế đối với mảnh đất này (Mảnh đất được thiết lập trong thời kỳ hôn nhân giữa ông A và bà C):

Căn cứ khoản 1 điều 106 Luật Đất Đai quy định: Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

- Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Đất không có tranh chấp;

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

- Trong thời hạn sử dụng đất.

Theo đó, việc mua bán đất giữa Ông A, Bà B và bạn sẽ bị xem là vô hiệu vì 5 người con của Ông A và Bà C vẫn có quyền sở hữu đối với mảnh đất đó.

Khi hợp đồng mua bán đất nói trên bị cơ quan Tòa án tuyên là vô hiệu thì các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Theo đó Ông A, Bà B phải hoàn lại cho bạn số tiền đã nhận và các khoản bồi thường nếu gia đình bạn chứng minh được (ví dụ như các chi phí hợp lý đầu tư làm tăng giá trị quyền sử dụng đất, giá trị tài sản, công trình, cây lâu năm…)

2. Nếu 5 người con của Ông A và Bà C không phải là những người đồng thừa kế đối với mảnh đất này (Mảnh đất được thiết lập sau thời kỳ hôn nhân giữa Ông A và Bà C). Như vậy, mảnh đất trên không có tranh chấp và hợp đồng mua bán đất giữa bạn và Ông A, Bà B vẫn có hiệu lực.

Việc xác định bồi thường trong trường hợp Ông A và Bà B tự ý chấm dứt hợp đồng sẽ căn cứ theo các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết, cơ quan để giải quyết tranh chấp là Tòa án cấp huyện nơi mảnh đất tọa lạc.

No Response to "Tranh chấp mua bán đất"

Leave A Reply