Friday, 1 April 2011

Tranh chấp nhà thờ họ

Posted on 01:53 by nxt


Thứ sáu, 15/10/2010, 15:54 GMT+7
Hỏi: Dòng họ Phùng nhà tôi có một nhà thờ họ. Năm 1956 giao cho ông P.K.Q. là trưởng họ lúc đó trông nom và ở lại trong nhà ấy, việc bàn giao có giấy tờ thỏa thuận của các bên.
Năm 1985 ông Q. mất, còn lại vợ và ba con gái của ông ở trong nhà ấy, trong đó có một cô chưa lấy chồng. Nay dòng họ tôi muốn xây dựng lại nhà thờ làm nơi thờ cúng tổ tiên nhưng lại bị vợ và ba cô con gái của ông Q. ngăn cản. Mảnh đất đó chưa có sổ đỏ nhưng gia đình ông Q. đã sống ở đó quá lâu.

Vậy xin hỏi họ Phùng tôi có được xây dựng tu tạo nhà thờ đó không? Xin nói thêm là mặc dù xây nhà thờ nhưng chúng tôi vẫn cho người vợ của ông Q. và cô con gái chưa lấy chồng ở lại trên mảnh đất đó.
Phùng Kim Phong

- Trả lời:

Do thửa đất trên chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hiện tại lại đang có tranh chấp nên để có được quyền xây dựng, tu tạo nhà thờ trên đó, những người trong dòng họ Phùng phải nộp đơn yêu cầu UBND cấp xã nơi có đất tiến hành hòa giải. Sau khi đã được hòa giải, mọi người mới có thể nộp đơn yêu cầu tòa án nhân dân cấp huyện nơi có đất giải quyết tranh chấp.

Ông cần lưu ý là nếu không có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 điều 50 Luật đất đai thì thẩm quyền giải quyết tranh chấp thuộc về UBND. Vì thế những người trong dòng họ Phùng phải nộp đơn khiếu nại đến UBND cấp huyện nơi có đất để được giải quyết tranh chấp sau khi đã được hòa giải tại UBND cấp xã nơi có đất. Các loại giấy tờ đó là:

- Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15-10-1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước VN dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam VN và Nhà nước CHXHCN VN.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính.

- Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất.

- Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15-10-1993, nay được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15-10-1993.

- Giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật.

- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.

Tùy thuộc các bằng chứng mà dòng họ Phùng phải chứng minh như: các giấy tờ chứng minh nhà thờ họ là của dòng họ Phùng, giấy thỏa thuận giao nhà thờ họ cho ông P.K.Q. trông coi... mà những người trong dòng họ Phùng có được cơ quan có thẩm quyền cho phép xây dựng, tu tạo nhà thờ tại thửa đất trên hay không.

No Response to "Tranh chấp nhà thờ họ"

Leave A Reply