Friday, 1 April 2011

Tranh chấp đổi thửa đất

Posted on 03:05 by nxt


Thứ sáu, 25/06/2010, 09:04 GMT+7
Hỏi: Năm 2003 theo chủ trương chung của xã về đổi thửa, tôi được cấp 475m2 đất ao (có giấy tờ đầy đủ và tôi có tên chủ sử dụng đất trong sổ địa chính xã). Suốt từ năm đó tôi sử dụng ao để nuôi cá.

Đầu năm 2008, do việc nuôi cá không có hiệu quả tôi mua đất về san lấp toàn bộ ao với ý định trồng cây ngắn ngày thì anh A cùng với nhiều người khác ngang nhiên đóng cọc chăng dây trên 200m2 đất mà tôi vừa san lấp và anh A nói rằng phần đất này là của gia đình anh từ trước.

Tôi yêu cầu cấp sổ đỏ thì không được vì xã nói rằng đất đang có tranh chấp. Xin được hướng dẫn tôi cần phải làm gì để đòi lại quyền lợi ?

NTM (Hà Nội)

- Trả lời:

Trước tiên ông phải có đơn lên xã yêu cầu giải quyết tranh chấp. Trong đơn ông trình bày nguồn gốc đất và quá trình sử dụng đất, trách nhiệm của UBND xã là hoà giải tranh chấp đất đai giữa ông và anh A. Nếu xã tổ chức hoà giải thành thì lập biên bản hòa giải thành sau đó xã có trách nhiệm gửi biên bản hòa giải thành tới các cơ quan chức năng và căn cứ vào việc hòa giải thành ông mới có đủ điều kiện để được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nếu hoà giải không thành ông có quyền yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp. Nếu đất của ông có đủ giấy tờ theo quy định tại điều 50 - Luật Đất đai năm 2003 thì tòa án là cơ quan thụ lý vụ tranh chấp đất giữa ông và anh A. Nếu giấy tờ không đủ điều kiện theo quy định tại điều 50 - Luật Đất đai thì cơ quan giải quyết tiếp theo là UBND cấp huyện nơi có đất đang tranh chấp.

No Response to "Tranh chấp đổi thửa đất"

Leave A Reply