Friday, 1 April 2011

Trình tự giải quyết tranh chấp đất đai

Posted on 02:53 by nxt


Thứ hai, 16/08/2010, 10:06 GMT+7
Hỏi: Tôi mới mua một thửa đất thổ cư ở quê và đã được cấp phép xây dựng nhà ở. Trong lúc đào móng xây nhà thì hộ liền kề cho rằng tôi đã lấn chiếm đất của họ, hai bên xảy ra tranh chấp khiến tôi không thể xây được nhà. Sau nhiều lần làm đơn lên xã, lên huyện đề nghị giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
Vậy tôi xin hỏi, vụ việc của tôi được giải quyết ở cấp nào?
N.V.M (Hà Nội)
- Trả lời:
Để giải quyết tranh chấp về đất đai, trước hết một trong các bên hoặc cả hai bên tranh chấp phải có đơn yêu cầu UBND cấp xã nơi có bất động sản đang tranh chấp tiến hành hoà giải. Do đó, nếu xã chưa tổ chức cho hai bên hòa giải ông phải tiếp tục yêu cầu hòa giải. Nếu xã hoà giải mà không thành thì ông căn cứ vào quy định tại Điều 136, Luật Đất đai năm 2003 sau đây để giải quyết vụ việc của mình:

Tranh chấp đất đai đã được hoà giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn mà một bên hoặc các bên đương sự không nhất trí thì được giải quyết như sau:

1. Tranh chấp về quyền sử dụng đất mà đương sự có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Toà án nhân dân giải quyết;

Trường hợp ông chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật này được giải quyết như sau:

a) Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giải quyết lần đầu mà một bên hoặc các bên đương sự không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải quyết; quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là quyết định giải quyết cuối cùng;

b) Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải quyết lần đầu mà một bên hoặc các bên đương sự không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường là quyết định giải quyết cuối cùng.

Vậy nếu đất của ông đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng hoặc có giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai thì cơ quan giải quyết tranh chấp sẽ là Tòa án nhân dân. Nếu không đủ điều kiện đó thì cơ quan giải quyết là UBND các cấp và Bộ Tài nguyên Môi trường như quy định nêu trên.

No Response to "Trình tự giải quyết tranh chấp đất đai"

Leave A Reply