Friday, 1 April 2011

Trường hợp nào được coi là nhà đang có tranh chấp?

Posted on 01:51 by nxt


Thứ bẩy, 20/11/2010, 08:48 GMT+7
Hỏi:Ngôi nhà mà Nhà nước đã tịch thu và cho người khác thuê hơn 50 năm, nay chủ cũ có đơn đòi lại thì có xem là nhà đang có tranh chấp? (Đào Văn Dũng, 46 tuổi, pb2000@...)- Trả lời:

Trường hợp ông nêu không phải là tranh chấp, mà khiếu nại đòi lại nhà mà Nhà nước đã quản lý và bố trí sử dụng.

Về nguyên tắc, nhà đã do Nhà nước quản lý và bố trí sử dụng qua thực hiện các chính sách cải tạo XHCN và chính sách quản lý nhà đất, thì Nhà nước không xem xét trả lại cho chủ cũ theo quy định tại Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26-11-2003 của Quốc hội.

No Response to "Trường hợp nào được coi là nhà đang có tranh chấp?"

Leave A Reply