Friday, 1 April 2011

Vi phạm hợp đồng đặt cọc

Posted on 03:09 by nxt


Thứ ba, 01/06/2010, 08:51 GMT+7
Hỏi: Tôi nhận đặt cọc của người mua 50 triệu đồng để làm sổ đỏ cho mảnh đất định bán, thỏa thuận 2 tháng sau sẽ giao đất.
Hết hạn trên, tôi không làm được sổ đỏ và cũng không có ý định bán nữa. Như vậy, tôi có vi phạm gì không?

Mong Luật sư tư vấn giúp.

- Trả lời:

 Theo thông tin cung cấp thì Ông/Bà đã vi phạm thỏa thuận đặt cọc với người mua. Việc giải quyết các tranh chấp này là phụ thuộc vào thỏa thuận trong hợp đồng và sự thương lượng giữa các bên. Vì không rõ thỏa thuận đặt cọc của Ông/Bà và người mua như thế nào nên Ông/Bà vui lòng tham khảo quy định sau đây về đặt cọc quy định tại Điều 358 Bộ Luật dân sự :

1. Đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự. Việc đặt cọc phải được lập thành văn bản.

2. Nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc;

Nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Như vậy, nếu Ông/Bà không muốn chuyển nhượng mảnh đất của mình có nghĩa là ông đã từ chối việc giao kết. Và phải trả cho bên mua số tiền như đã nêu ở trên.

No Response to "Vi phạm hợp đồng đặt cọc"

Leave A Reply