Friday, 1 April 2011

Xử lý việc đặt cọc bị vô hiệu

Posted on 01:49 by nxt

Hỏi: Cha tôi đã ký hợp đồng nhận tiền đặt cọc của một cá nhân để bán nhà thuộc sở hữu chung của vợ chồng. Nay do phát sinh một khiếu nại ngoài ý muốn nên cha tôi không thể bán nhà. Nếu người mua kiện ra tòa thì cha tôi có bị phạt cọc hay không? luong nd (luongnd011182@...).Trả lời:

Do thỏa thuận về đặt cọc là một giao dịch dân sự nên việc đặt cọc chỉ có hiệu lực khi có đủ các điều kiện quy định (người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự; mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội; người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện) và phải được lập thành văn bản.

Xin lưu ý, theo khoản 1 Điều 96 Luật Nhà ở, việc bán nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất phải có sự đồng ý của tất cả chủ sở hữu bằng văn bản. Nếu bên nhận đặt cọc và bên đặt cọc đều có lỗi làm cho việc đặt cọc bị vô hiệu do không thực hiện đúng điều khoản này thì các bên có trách nhiệm hoàn trả cho nhau số tiền đã nhận theo quy định của Điều 137 Bộ luật Dân sự.

No Response to "Xử lý việc đặt cọc bị vô hiệu"

Leave A Reply